Zemědělce chápu, ale nátlak nic nevyřeší

Odbory svolaly na 8. prosince stávku, kterou chtějí protestovat proti úsporným krokům vlády. Jsem rád, že zemědělci se k těmto akcím nepřipojí. Zástupci Agrární komory a dalších organizací však oznámili, že pokud vláda nenalezne v rozpočtu prostředky na doplnění přímých plateb EU do 18. února, mohou podniknout nátlakové akce taktéž. ...

 

Chápu postoj zástupců zemědělských organizací, přesto si dovolím uvést několik faktů. Zaprvé, celková výše veřejných prostředků včetně evropských fondů plynoucí do oblasti zemědělství a venkova se v roce 2011 zvýší o více než třetinu (cca o 13 mld. Kč). Zadruhé, v drtivé většině jiných položek státního rozpočtu se naopak bude výrazně šetřit, často více než o desetinu, o kterou se snižují provozní či mzdové náklady. Zatřetí, požadavky na zapojení prostředků ze státních podniků v gesci Ministerstva zemědělství pokládám za oprávněné. Tento krok připravujeme a mým záměrem je, aby část prostředků zůstala v sektoru zemědělství, část bude moci být využita na důchodovou reformu.

 

Dobrou zprávou pro zemědělce je skutečnost, že se v návrhu státního rozpočtu pro příští rok Program rozvoje venkova posiluje o dvě a půl miliardy korun z národních zdrojů oproti rozpočtu roku 2010, což nám umožní financovat projekty v hodnotě až 22 mld. Kč. Za velkou výhodu Programu považuji to, že na každou tisícovku z domácích zdrojů dostaneme průměrně asi 3500 Kč z evropských fondů. Neslouží k dotování ztrátového provozu, neslouží k látání děr v hospodaření nekonkurenceschopných subjektů, ale naopak k financování potřebných a produktivních investic, které zvyšují životní úroveň českého zemědělství a venkova.

 

Rád bych také připomněl, že ony nerovné podmínky pro čerpání evropských peněz pro české zemědělce, na které si stěžují, vyjednaly vlády ČSSD. Ty přistoupily na to, že nižší dotace z EU budou kompenzovány ze státního rozpočtu a přitom tento rozpočet zatížily obrovskými dluhy, které znemožňují dorovnání vyplácet. Nemá ale cenu brečet nad rozlitým mlékem. Nyní se musíme soustředit na to, aby se v příštím rozpočtovém období (od roku 2014) stanovili nediskriminační podmínky. Zde přivítám spolupráci a podněty Agrární komory a dalších organizací.

 

Zemědělcům rozumím, přál bych jim více peněz. Musí si však uvědomit, že úspory se dotýkají skutečně všech oblastí, zatímco prostředky na zemědělství a venkov se zvyšují. Nikdy jsem se nebránil konstruktivními jednání a zástupci zemědělců to dobře ví. Nátlak v jakékoli formě však nepředstavuje žádné řešení a dodatečné prostředky nepřinese. To by měli vědět i stávkující z 8. prosince.

rubrika: