Sociální demokracie prokazuje, že lesům nerozumí

Sociální demokracie v pátek představila své stanovisko ke Dřevěné knize – koncepci hospodaření Lesů ČR od roku 2012. Místo korektního hodnocení situace a alternativ, které bych očekával od strany ovládající ministerstvo zemědělství devět z posledních 12 let, bohužel zůstalo u nepodložených útoků a nařčení. ...

 

Právě za sociálně demokratických ministrů byl nastaven mimořádně netransparentní systém obchodování se dřevem, který vedl ke snížení výnosů státu až na 186 milionů ročně. S tímto neblahým dědictvím se nyní vypořádáváme.

 

První efekt toho, že jsme do prodeje dřeva vrátili otevřenou soutěž mezi firmami, vidíme již na jednoročních tendrech na rok 2011. Firmy se předháněly v tom, která nabídne státu lepší podmínky až do té míry, že někteří vítězové odkládají podpisy smluv. Již teď ale víme, že výnosy z prodeje dřeva pro stát budou nejméně o 3 miliardy vyšší než v loňském roce.

 

Dřevěná kniha, do které jsme se pustili v létě, je nejotevřeněji připravenou a nejdůkladněji prodiskutovanou koncepcí hospodaření Lesů ČR v historii státního podniku. Do loňského roku si totiž svou koncepci připravoval vždy sám státní podnik.  Dřevěnou knihu jsme diskutovali v kruhu odborníků, představili jsme jí novinářům, diskutovali jsme jí v NERVu, na veřejném zasedaní se zemědělským výborem Poslanecké sněmovny, poslali jsme ji do širokého meziresortního připomínkového řízení. 

 

Základním principem naší koncepce je otevřená a transparentní soutěž – zadávání zakázek těm, kdo státu nabídnou lepší podmínky, a následná tvrdá kontrola dodržování pravidel, smluv a pohybu dřeva v lese. To se určitě nelíbí těm, kdo si navykli na dodávky dřeva za lepší ceny, na smlouvy pro vybrané firmy, založené na dobrých kontaktech. To není žádná „plíživá privatizace“, ale tržní ekonomika. Víme velmi dobře, že stát není dobrý hospodář a státní zaměstnanec dobrý obchodník, proto nebudeme zavádět žádný socialismus, ať se to sociální demokratům líbí nebo ne.

 

Naštěstí i neznalost sociálních demokratů má hranice – alespoň neopakují bludy některých ekologických aktivistů o hrozícím drancování lesů. To, že rozsah a způsob těžby neurčují dřevařské firmy, ale schválené lesní hospodářské plány, asi i sociální demokraté ví.

rubrika: