Pokud pátráte po nákladech na okázalou hejtmanovu reklamu, narazíte na problém. Z oficiální odpovědi kraje vyplývá, že náklady na inzerci za roky 2009-2011 jsou obsaženy v usneseních Rady Středočeského kraje na webových stránkách kraje. Doporučuji všem zkusit hledat, mně se tuto jehlu v kupce sena nalézt nepodařilo.

Celkový objem finančních prostředků určených na komunikaci s médii a veřejností ve Středočeském kraji činí každoročně závratných 42 milionů Kč z peněz daňových poplatníků. Pro srovnání, jako bývalý ministr uvádím, že na tuto činnost je na Ministerstvu zemědělství, tedy mnohem větším úřadě s mimořádně širokou agendou, vyčleněna zhruba polovina. A to včetně tisku publikací, které jsou povinné ze zákona.

Proto se ptejme, opravdu nám fotografie pana hejtmana stojí za takovou cenu, že se neopravují krajské silnice a ruší dopravní spoje? David Rath se nemůže vymlouvat na nedostatek peněz. Má raději říci – „já chci mít více fotek v novinách, rozbité silnice mě nezajímají.“