Problematika zdražených vajec

Kauza zdražení vajec je jedním z modelových případů příliš regulované a zpolitizované Společné zemědělské politiky (SZP) EU. Dokazuje totiž, že v zásadě politické regulace za účelem zlepšení podmínek chovu nosnic (animal welfare) jednak zvyšují náklady na produkci a díky tomu i cenu pro spotřebitele. Ale také ukazuje na protekcionismus v EU. ...

Někteří producenti vajec v EU spoléhali na to, že budou moci obejít od počátku letošního roku zpřísněná pravidla pro chov nosnic. Tím se vysvětluje, že řada producentů vajec, zvláště v Polsku po termínu nové podmínky nesplňuje!

Kauza také ukazuje potřebnost obchodní výměny mezi jednotlivými státy. EU totiž rozhodla, mimochodem i pod tlakem ČR, že producenti nesplňující nové podmínky nesmí vyvážet vejce do zahraničí. To je sice asi správné, neboť by tím získali neoprávněnou konkurenční výhodu, nicméně tímto krokem došlo k náhlému přeskupení obchodních vztahů. Na situaci prodělali spotřebitelé v zemích, která nejsou v produkci vajec soběstačné, což je i ČR. Cena vajec v ČR se zvýšila právě proto, že část vajec z chovů ze zahraničí nesplňující podmínky k nám nelze dovézt.

Velmi nepřesné jsou také informace o tom, že za zdražení vajec mohou především maloobchodní sítě (řetězce). Skutečnost je taková, že cenu zvýšili i producenti vajec, a podle údajů Českého statistického úřadu, to vychází tak, že cena vajec od producentů se zvýšila zhruba o totéž, o co se zvýšila v řetězcích. Každopádně, křivky cenového vývoje vajec od producentů a od obchodníků jsou souběžné. Problém je, že naše média včetně pana ministra porovnávají ceny vajec od producentů před zdražením s cenami vajec od obchodníků po zdražení....

K razantnímu nárůstu cen vajec v ČR by přitom nemuselo dojít, kdyby nezačali čeští spotřebitelé panikařit. Podle údajů našich producentů by bylo téměř možné plynulé zásobování trhu, navíc je stále možné využít dovozů ze zahraničí, pokud pocházejí vejce z chovů, které splňují nové podmínky na animal welfare nosnic. Je tedy zřejmé, že se na zdražení vajec podílí všechny články řetězce, od producentů vajec, přes obchodníky až po samotného spotřebitele.

Odlišná situace v okolních zemích, například v Německu, je dána schopností německých producentů vajec plně zásobovat svůj trh. Jednak proto, že prakticky všichni tamní producenti vajec zpřísněné podmínky splňují, jednak proto, že Německo nemusí vejce dovážet. Navíc v Německu je řada chovů ekologických a takových, které překračují zpřísněné podmínky pro chov nosnic, takže náraz nového nařízení tam nebyl tak velký, jako u nás.

Je přitom jasné, že část chovatelů nosnic v poměrně krátké době dobuduje své chovy podle nové legislativy, a zahraniční obchod se vrátí do původních kolejí. Podle vyjádření například našich producentů by se tak mělo stát ve většině případů ještě v první polovině letošního roku. Po Velikonocích navíc poptávka po vejcích mírně klesne. To znamená, že již v průběhu dubna můžeme očekávat pokles cen vajec, avšak podle všeho již ne na úproveň před zdražením. Lze očekávat, že zatímco před zdražením činila průměrná spotřebitelská cena za jedno vejce něco mezi dvěma až třemi korunami, bude po poklesu cen stát jedno vejce (spotřebitelská cena) kolem tří korun až zhruba 3,50 koruny.

Mimochodem je paradoxem, že ČR nedokáže ve vejcích plně pokrýt svůj trh a asi 20 % své spotřeby musí dováže. Z dlouhodobých cenových řad vyplývá, že česká vejce patří k nejlevnějším v rámci celé EU, a to i v porovnání se starými zeměmi EU. Není tedy logický důvod k nám nějaká levnější vejce dovážet, spíše by měla být ČR v komoditě vejce v rámci EU exportní zemí. Zdá se tedy, že v tomto smyslu chybí našim producentům spíše marketing, protože ekonomika je celkem v pořádku. Jinak samozřejmě v průměru nižší cena vajec v ČR byla před zdražením, v současné době jsme na opačném extrému.....

rubrika: 

Fatal error: Cannot redeclare views_views_plugins() (previously declared in /data/www/fuksa.cz/www.fuksa.cz/sites/all/modules/views/includes/plugins.inc:15) in /data/www/fuksa.cz/www.fuksa.cz/sites/all/modules/views-7.x-3.23/views/includes/plugins.inc on line 405