Pozvánka na Benefiční koncert

Vážení přátelé,

bude pro mě velkým potěšením, pokud přijmete mé srdečné pozvání na Benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan ve svatohorské bazilice, nad kterým i letos přebírám záštitu.

Koncert proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2014 od 19 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře.