Kvalitní potraviny návrat do středověku?

V komentáři redaktora Martina Hekrdly (Právo 19. 7.) zaznělo tvrzení, že domácí pěstitelství by znamenalo návrat do středověku. Podle něj dokonce trpím nostalgií po těchto feudálních časech. Pan redaktor, bohužel, vytrhl z kontextu několik mých vět a velmi svérázně si je vyložil. Čtenář si však zaslouží nezkreslené informace....

Martin Hekrdla reagoval na mé vystoupení v pořadu Otázky Václava Moravce, který se mimo jiné zabýval vlivem vyšší sazby DPH na potraviny. Zde jsem argumentoval, že v cenách pro spotřebitele se zvýšení projeví jen malou částí. Svou argumentaci jsem podložil dosavadní domácí i zahraniční zkušeností a také faktem, že existuje celá řada jiných faktorů, které ovlivňují ceny potravin řádově více než daňové změny. Jedná se především o vývoj světových cen zemědělských komodit či vývoj cen energetických surovin, hlavně ropy.

 

Na celosvětový růst cen potravin samozřejmě budou reagovat všichni na trhu, stejně jako na prodražování dovozu potravin do České republiky. Je pravděpodobné, že brzy zjistíme, že se třeba opět vyplácí pěstovat český česnek namísto dovozu čínského. Stále větší roli v tom mohou hrát drobné pěstitelské subjekty.

 

Například pokud jeden člen z venkovské domácnosti nemá práci, ale vlastní pozemek se zahradou, může pěstitelskou činností nejen zásobit svou vlastní kuchyni, ale své přebytky prodat příležitostně na trhu. Poptávka po kvalitních tuzemských potravinách skutečně existuje, o tom svědčí stále větší zájem o farmářské trhy a slavnosti. Na tomto trendu nevidím, na rozdíl od Martina Hekrdly, nic špatného.

 

Jinými slovy, v době rostoucích celosvětových cen potravin může hrát domácí pěstitelství mnohem větší roli než dříve, což by pomohlo snížit nezaměstnanost na venkově. Stát by mohl tomuto trendu pomoci snižováním administrativních překážek a vhodným nastavením daňového systému. To neznamená žádnou nostalgii po středověku, ale naopak respektování okolností na celosvětových trzích. Českému zemědělství a venkovu taková situace může pomoci.

rubrika: