Kdo byl hrobařem českého zemědělství?

Vládní politici i veřejnost si musí začít zvykat na množící se výpady opozice. Pochopitelně, kritizovat je vždy snazší, než konstruktivně řešit problémy, a opoziční představitelé toho budou chtít patřičně využít. Ukázalo se to nejen při rozpravě před vyslovením důvěry vládě. Jindy zase Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, napadl mou osobu, když mě nazval „hrobařem českého zemědělství“. ...

Tak ostré výroky po měsíci od jmenování nové vlády považuji za znak blížícího se soupeření o post předsedy ČSSD. Navíc, hejtman Hašek volí silná na základě dosud ve vládě neprojednaného návrhu státního rozpočtu na rok 2011, který se do sněmovny dostane až na podzim. Ten má za cíl ušetřit ve výdajích jednotlivých resortů téměř 60 mld. Kč, aby se podařilo snížit deficit veřejných financí na úroveň 4,6 % HDP. Bylo by bláhové si namlouvat, že tak razantní úspory se nedotknou ministerstva zemědělství. Vládu čeká ještě složitá debata, každý ministr bude logicky bojovat za svůj resort, ale celkovou výši úspor měnit nelze.

Hejtman Hašek to moc dobře ví, stejně jako jeho spolustraníci včetně stínových ministrů. Ale proč by se nyní nechopili příležitosti? Budeme proto neustále poslouchat a číst, že například ministr školství je hrobařem českého školství, ministr obrany se stane hrobařem české armády a ministr vnitra hrobařem policie. Všichni stínoví ministři budou požadovat navýšení výdajů na tu či onu oblast. Bude pak zajímavé sledovat a sčítat všechny tyto požadavky, to nám umožní vytvořit si zřetelnou představu, jak by se Česká republika dostávala do dluhové pasti pod vládou socialistů. Nakonec by levicová vláda musela sahat ke stejným úsporám, ale za mnohem nepříznivějších podmínek.

Pokud se vrátíme k resortu zemědělství a vázání výdajů tohoto roku, procentuálně se nejvíce úspory dotknou provozu ministerstva. Celková výše dotací zemědělcům se sníží pouze o 2,5 procenta. To v situaci, kdy se úspory dotknou rodin s dětmi, pracujících důchodců či studentů, pokládám pro zemědělce za korektní a snesitelné.

Na závěr bych rád připomněl, že ony nerovné podmínky pro čerpání evropských peněz pro české zemědělce vyjednaly vlády ČSSD. Ty přistoupily na to, že nižší dotace z EU budou kompenzovány ze státního rozpočtu a přitom tento rozpočet zatížily obrovskými dluhy, které znemožňují dorovnání vyplácet. Jestli chce Michal Hašek mluvit o hrobařích, nechť začne u svých stranických kolegů. 

rubrika: