I. Fuksa: Nevnucujte mi nějaké důvody, které já osobně nemám

 

Bohumil KLEPETKO, moderátor

--------------------
Dobrý večer. Začala dlouho očekávaná schůze sněmovny. Hlasováním o tzv. stabilizačním balíčku vlády má rozhodnout o dalším osudu kabinetu premiéra Petra Nečase. Jenže situace jakoby se ještě dál a dál dramatizovala. Dnešní vyjednávání se skupinou tzv. rebelů v ODS skončilo bez výsledků a vláda ze sněmovny stahuje svůj návrh státního rozpočtu. Co všechno to může znamenat a může vládu ještě něco zachránit, popřípadě co? To jsou otázky, na něž se budou ptát dnešní Události, komentáře. Poslanec Ivan Fuksa, jeden ze šestice tzv. rebelů v ODS, jeden ze skupinky poslanců ODS, kteří teď mají vládu v hrsti. Dobrý večer, pane poslanče. Vítám vás v Událostech, komentářích.Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
Dobrý večer.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak vy jste členem toho expertního, přesněji vyjednávacího týmu, který se má snažit najít kompromis mezi vaší skupinkou a tou většinovou ODS. Přibližte, prosím, jak konkrétně dnešní ranní vyjednávání probíhalo, že skončilo zase bez výsledku.

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
Tak to jednání se točilo o de facto jediném bodu, a to je DPH. My z těch devíti bodů, které tento balíček daňový obsahuje, tak jsou tam asi zhruba čtyři body, které jdou proti programu ODS. Je to DPH, je to omezení paušálu pro živnostníky, je to zrušení rovné daně, zavedení progresivní daně a také zrušení daně, slevové daně pro důchodce. Ale to jsou věci, které jsou všechny akceptovatelné. To nejzásadnější, co není pro nás akceptovatelné, je zvyšování DPH. A jestliže při jednání z minulého týdne s panem premiérem se dokázalo v DPH dojít ke kompromisu, že se bude zvyšovat jenom jedna sazba, to znamená 10 miliard se minulý týden někde v rozpočtu našlo, tak si myslíme, že těch 6 miliard stojí za to, abysme našli v rozpočtu a to DPH odtamtud vyškrtli a balíček může být schválen. A žádné předčasné volby nechceme, nechceme žádnou změnu vlády a dokonce máme i naprosto shodný cíl s premiérem, Kalouskem, a to, že bude pod 3% deficit rozpočtu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pane poslanče, to jsou takové proklamace. Váš kolega Petr Tluchoř dnes zopakoval, že kompromis, se kterým přišel Petr Nečas, tedy že horní sazba zůstane na 20 procentech a spodní se ze 14 na 15 zvýší jen na rok, stejně jako vyšší zdanění pro lidi s příjmy nad 100 000 korun, tak to Petr Tluchoř označil za zoufale malý krůček, mimo jiné coby tedy premiérova sebereflexe voleb. Ale jestliže se mluví o kompromisech, pak ústupek musí udělat obě strany. Jaký ústupek jste udělali vy, vaše skupina?

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
Tak hovořil jsem o devíti bodech tohoto balíčku. Sporné body jsou čtyři. V tuto chvíli to nejzásadnější, co je, bavíme se o jednom bodu, a to udělat prostě kompromis v tom DPH, nezvyšovat DPH, nevyžadovat od lidí 16 miliard s tím, že je pro ně zase zpátky lépe přerozdělíme. Ať si je lidi nechají v peněženkách.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ano, to jsou ale všechno vaše požadavky, to, co chcete. Ale z čeho vy jste slevili, na to se ptám.

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
No, tak my jsme slevili z těch bodů, o kterých jsem už tady hovořil předtím, to jsou ty paušály, to je to zrušení rovné daně, to jsou ty tři věci, které jsou v programu ODS. A my jsme zvyšování daní v žádném programovém prohlášení neměli, ani ve volebním programu jsme ho neměli, ani v koaliční smlouvě. Takže ústupek musí být někde rozumně a musí být kompromisní, ale říkáme nezvyšujte DPH.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A jak by měl tedy, co by měl premiér ještě udělat, abyste byli spokojeni? Říkáte nezvyšujme DPH. Čili vy opravdu chcete, aby se nepohnula ani jedna sazba a z toho neslevíte?

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
Samozřejmě, protože teď už zůstává jenom jedna sazba, a to je 6 miliard a tady zatěžovat 10 milionů lidí v této zemi tím, že potřebujeme sehnat někde 6 miliard a my si je, vážený občane, vezmeme od tebe, tak dokážeme určitě najít úsporu na jiné straně, na výdajové, tak i příjmové. A to se v minulém týdnu podařilo a já si myslím, že to je velmi, velmi rozumný kompromis. Není to o válcování jedné či druhé skupiny. Je to akceptování drtivé většiny konsolidačního balíčku daňového, Nečasova balíčku a Kalouskova a neakceptování pouze jednoho bodu a to je zvýšení DPH, protože daně jsme neměli ve volebním programu, ani v programovém prohlášení vlády.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, ale když vezmeme nezvyšování DPH jako váš požadavek, jako váš hlavní požadavek, tak stále postrádám jakýkoliv váš ústupek.

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
No, tak proboha těch ústupků je dost. Jestliže jsem znova vám říkal, že jsou tam čtyři věci, které jsou naprostým rozporem s programem ODS, tak dokážeme tři akceptovat, ale zvyšování daní prostě už ne. Dále jsou to věci, kdy nás prostě voliči jednoznačně potrestali za to, že jsme prosazovali nějaké reformy. Otázka je, zda jsme prosadili vůbec nějakou reformu a to znamená dát voličům světlo na konci tunelu, především těm pravicovým a těm zodpovědným, že prostě v této věci a v této zemi prostě připravíme takový rozpočet, který pomůže nastartovat ekonomiku, a zároveň spoléhat na to, že i ta ekonomika se prostě rozjede. Takže to si myslím, že to není žádné válcování 10:0. To je kompromis 9:1 v neprospěch rebelů.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
To je váš výklad. Ale věc, na kterou poukazují všichni poslanci vládní koalice, když se vládní stabilizační balík, opatření se zvýšením obou sazeb DPH ve sněmovně projednávalo poprvé, ještě než ho tam vrátil Senát, vy všichni tzv. rebelové jste hlasovali pro a teď je to pro vás nepřekročitelný zásadový problém. To, uznejte, nepůsobí příliš věrohodně.

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
Ano a na to existuje velmi jednoduché zdůvodnění. V okamžiku, kdy z ministerstva financí vycházely první tyto podklady, což bylo někdy březen, duben, tak jsme na klubu ODS v přítomnosti 51 poslanců požadovali, ať se o těchto jednotlivých věcech bavíme, protože jsou tam věci, které jsou v rozporu s programem ODS. Pan premiér nás tehdy ujistil, že to budeme probírat a řešit bod po bodu na druhém a třetím čtení. Když přišlo druhé, třetí čtení někdy na přelomu května, června, tak jsme to opět otevřeli a říkali jsme - jsou to věci, které jsou v rozporu s naším programem, pojďme o tom diskutovat. Pan premiér nám oznámil - je to koaličně domluveno, nesahejte na to, pokud to budeme otevírat, hrozí předčasné volby.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A přesto jste tedy hlasovali pro a přesto jste hlasovali pro.

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
Přesto jsme hlasovali pro a v té době, kdy ještě nebylo ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tedy v rozporu se svým svědomím?

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
V  loajalitě vůči premiérovi, v loajalitě vůči značce ODS, v loajalitě vůči koalici, za ale úplně jiných ekonomických podmínek. Dneska se ta ekonomika nevyvíjí dobře, ten růst ekonomiky prostě, který predikován na nějakých 2,5 procenta, tak se dostává někam hodně, hodně dolů a stejný rok bude, příští rok to bude stejné. A v okamžitě, kdy v podstatě nikdo z předních ekonomů nepodpořil tu myšlenku, aby se v době, kdy ekonomika neroste, nerespektovala proticyklická opatření a naopak se zvyšovaly daně, a v tuhle chvíli není jednotný ani NERV, tak v této chvíli prostě je jediné rozumné řešení najít ještě další úsporná opaření v podobě 6 miliard a nezvyšovat DPH.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pane poslanče, co se stalo, že teď, na rozdíl od před tím, už jde loajalita stranou?

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
Jednoznačnou odpověď nám dali voliči v těchto volbách, a to je 12 procent, katastrofální debakl pro ODS. Jednoznačně tomu odpovídá nerůst ekonomiky a pokles ekonomiky a je zapotřebí na to patřičně reagovat a ne zatvrzele prosazovat věci, které jsme připravovali na úrovni růstu ekonomiky 2,5 procenta. Je zapotřebí vnímat realitu a přizpůsobit to tomu a umět změnit názor a prosadit rozumnou věc, kterou rozpočet potřebuje, to znamená nezvyšovat deficit na 3 procenta hrubého domácího produktu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pane poslanče, argumentujete teď výsledky voleb.

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
Ano.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tedy co je pro vás zásadnější, změny a ústupky premiéra a vlády ve stabilizačním balíčku daňových opatření, nebo v reakci na prohru v krajských a senátních volbách personální změna v čele ODS a v čele vlády?

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
Pro mě je zásadní dodržovat dohody, které prostě byly odsouhlasené v parlamentu v rámci koalice, a to je příští rok jednotná sazba DPH 17,5 procenta. A jestliže toto ekonomika, česká ekonomika neunese, tak se prostě musí najít rozumný kompromis, který ale skutečně reaguje na vývoj ekonomiky, ale taky samozřejmě reaguje ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pane poslanče, odpovězte mi jednoznačně. Jak zásadní je pro vás teď změna v čele vlády, změna v čele ODS?

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
Je to druhotné. Bavíme se jen a jen o změně konsolidačního balíčku. Jak jsem říkal v úvodu, nechceme žádné předčasné volby, nechceme žádnou změnu vlády, nechceme ani zvyšovat deficit státního rozpočtu. Bavíme se jen a jen o jedné věci, a to ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili nejde vám o to, aby odešel premiér Petr Nečas z čela ODS, aby odešel z čela vlády. Nechcete si s ním vyřídit osobní účty, protože ten důvod také máte.

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
Nevnucujte mi nějaké důvody, které já osobně nemám. Já jsem vám už třikrát srozumitelně a jasně odpověděl, jaké máme cíle. Řeknu to, pane redaktore, počtvrté. Nechceme žádné předčasné volby, nechceme žádný pád vlády a nechceme ani zvyšovat zadlužení státu nad 3 procenta hrubého domácího produktu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pane poslanče, já vám děkuji.

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
V tom máme shodu jak s celou vládou, tak i s ministrem financí. Taky děkuju a přeju hezký večer. Na shledanou.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Děkuji vám a přeji vám hezký večer. Na shledanou.

Ivan FUKSAposlanec /ODS/
--------------------
Na shledanou.

 

zdroj: ČT 24


Fatal error: Cannot redeclare views_views_plugins() (previously declared in /data/www/fuksa.cz/www.fuksa.cz/sites/all/modules/views/includes/plugins.inc:15) in /data/www/fuksa.cz/www.fuksa.cz/sites/all/modules/views-7.x-3.23/views/includes/plugins.inc on line 405