Dřevěná kniha může slavit úspěch

 „Protekční usazování lidí do pozic demotivuje a demoralizuje občany úplně stejně, jako když si v novinách čtou o hospodaření Lesů ČR“, otřel se o České lesy ve svém komentáři v Hospodářských novinách Daniel Anýž. Patrně tak učinil ze zvyku, aniž si ověřil, zda stav oprávňující k podobným komentářům trvá a zda na současné hospodaření Českých lesů je skutečně možno pohlížet jako na demoralizující a demotivující.

 

Jako bývalý ministr zemědělství sleduji výsledky hospodaření Českých lesů s potěšením a musím konstatovat, že tyto výsledky můžeme jednoznačně označit za působení nové koncepce hospodaření, kterou se mi v době mého působení podařilo s týmem odborníků dát dohromady a ve vládě prosadit pod názvem „Dřevěná kniha“. Poprvé v historii proběhla veřejná diskuse a veřejné schválení koncepce hospodaření lesů, kde vedle toho, že vše co se vytěží se vysoutěží, soutěž je otevřená pro všechny a jediným hodnotícím kritériem je cena Je to sice velmi tržní a pravicové opatření, ale hlavní úkol byl, tento velký podnik ekonomicky posílit a nastavit transparentní hospodaření. Když jsem zavedení tohoto systému prosazoval a tvrdil jsem, že to fungovat bude, málokdo mi věřil a všichni to kritizovali. Je proto pro mě dnes velkou satisfakcí, že auditovaný výsledek hospodaření za loňský rok vykázal zisk ve výši 6miliard korun, a to je více než lesy v souhrnu docílili za posledních deset let. První kvartál letošního roku vykazuje zisk přes 2 miliardy a nasmlouvané kontrakty se pohybují ve výši 10 miliard. To znamená, že za dva roky Fuksovy koncepce Dřevěné knihy České lesy vydělají více, než vydělaly za předešlých 20 let.

Jednoznačně tedy můžeme hovořit o efektivnějším hospodaření ke kterému došlo vlivem otevřené soutěže. Velké tlaky dřevozpracujících firem a nábytkářského průmyslu na politiky, aby jim stát garantoval 2 miliony kubíků za tzv. „přátelskou“ cenu, což bylo vždy vyslyšeno, jsou dnes nemyslitelné.

 Změnou hospodářské koncepce, kterou vláda přijala pod názvem Dřevěná kniha, se České lesy změnily v lukrativní firmu přinášející státu nemalé zisky. Státu, který dnes hledá cesty jak dostat zisk z Českých lesů do státního rozpočtu, aniž by jednorázové stažení zisku Českých lesů do státního rozpočtu mohlo být považováno podle metodiky ESA 95 za deficitní navýšení rozpočtu. Za nedeficitní je možné považovat pouze pravidelné platby ze státních firem formou dividend, což vlastně splňuje jen a jen akciová společnost. Já jsem v té době začal vést diskusi o překlopení Českých lesů v akciovou společnost, abychom z nich mohli čerpat dividendy stejně jako je stát čerpá z ČEZu, ale sociální demokraté byli jednoznačně proti a dokonce mě obvinili, že to je začátek privatizace. Nicméně jsem přesvědčen, se buď se najde jiná cesta, kterou bude Evropská komise akceptovat, nebo dojde k řešení, které nám Evropská komise doporučila, a to je překlopení do akciové společnosti s pravidelným čerpáním dividend.

rubrika: 

Fatal error: Cannot redeclare views_views_plugins() (previously declared in /data/www/fuksa.cz/www.fuksa.cz/sites/all/modules/views/includes/plugins.inc:15) in /data/www/fuksa.cz/www.fuksa.cz/sites/all/modules/views-7.x-3.23/views/includes/plugins.inc on line 405