Daňové výjimky a farmářské trhy

Jak souvisí vládní reforma přímých daní s populárními farmářskými trhy? Víc, než se může zdát. Reforma chce zjednodušit daňovou soustavu, mimo jiné zrušením několika desítek daňových výjimek. Někteří ekonomičtí analytici či politici požadují jejich nekompromisní rušení, neboť je považují za zlo. Cílem však je rušit nesystémové výjimky, které slouží ke skrytému přerozdělování peněz daňových poplatníků ve prospěch určité zájmové skupiny. Naopak výjimky, které daňový systém zjednodušují, by měly být zachovány či posíleny. Typickým příkladem je osvobození příjmů »z příležitostné pěstitelské a chovatelské činnosti«....

 

Představme si, že bychom skutečně odstranili všechny výjimky včetně osvobození u pěstitelské činnosti. Pokud by si tedy lidé na své zahrádce vypěstovali jahody a prodali je sousedovi, museli by tento příjem přiznat finančnímu úřadu a zaplatit daň z příjmů. Podobných drobných transakcí přitom probíhá statisíce až miliony ročně. Nic takového by finanční úřady nezvládly kontrolovat a ani administrovat. Desetitisícům poplatníků by se zvýšily administrativní náklady, protože by museli své příjmy evidovat a komunikovat se správci daně.

 

Z toho důvodu má tato výjimka zcela zřejmé opodstatnění a přispívá k lepší spravovatelnosti daní. Proto ji vláda neruší a naopak na návrh Ministerstva zemědělství posiluje. Navrhli jsme totiž, aby se limit osvobození u příležitostné výdělečné činnosti zvýšil ze současných 20 tisíc korun na 30 tisíc korun za rok, přičemž stejný limit se vztahuje na povinnost podávat daňové přiznání. Připomeňme, že limit se nezvyšoval od roku 2004 a daňová reforma má nabýt účinnosti v roce 2013. Jde tedy o jakousi »valorizaci« po devíti letech. Zvýšení limitu také zvyšuje motivaci především pro nízkopříjmové poplatníky na venkově, aby si zvyšovali příjmy svojí vlastní aktivitou, například prodejem potravin ze své vlastní zahrady, které rodina nestačí zkonzumovat.

 

Poptávka po kvalitních domácích potravinách roste, tento trend pozorujeme na oblibě farmářských trhů a slavností. Spolu s rostoucí cenou zemědělských a energetických surovin na celosvětových trzích to může způsobit, že se bude více vyplácet drobné pěstitelství a chovatelství – včetně chovu včel – namísto dovozu potravin. Stát by mohl tomuto trendu pomoci snižováním administrativních překážek a vhodným nastavením daňového systému. V konečném důsledku by došlo k poklesu nezaměstnanosti na venkově a ke snížení nároků na sociální systémy.

 

Aby nevznikly pochyby, že se jedná o výjimku pouze pro úzkou skupinu poplatníků, navrhli jsme zvýšit limit pro jakýkoli druh příležitostné činnosti včetně pronájmu movitých věcí. Byla by proto chyba, pokud by se diskuse o daňových výjimkách zúžila pouze na stravenky. Je třeba ji vnímat v plném kontextu.

rubrika: 

Fatal error: Cannot redeclare views_views_plugins() (previously declared in /data/www/fuksa.cz/www.fuksa.cz/sites/all/modules/views/includes/plugins.inc:15) in /data/www/fuksa.cz/www.fuksa.cz/sites/all/modules/views-7.x-3.23/views/includes/plugins.inc on line 405