České předsednictví dokázalo mnoho

Módním trendem v některých prestižních západoevropských denících se stalo kritizování českého předsednictví Evropské unie. Občas si s komentáři notují i někteří západoevropští politici. Na konkrétních příkladech však můžeme dokázat, že Češi si v čele unie nevedli špatně a mnoho jednání o různých záležitostech dokončili či posunuli výrazně vpřed. ...

Souhlasím s kritikou, že svrhnout vládu v průběhu předsednictví je výrazem politické nevyzrálosti a provincialismu. Tato kritika ale směřuje na ty české politiky, kteří se o pád vlády přičinili. O tom již bylo popsáno spoustu papíru. Obraťme proto nyní pozornost na agendu ministerstva financí, která v době předsednictví za probíhající celosvětové hospodářské krize nabyla prvořadého významu.

Českému předsednictví se podařilo dosáhnout toho, aby protekcionismus opět neovládl Evropu, jako tomu bylo v třicátých letech minulého století. Víme, jaké fatální důsledky by to znamenalo pro mezinárodní obchod a především pro malé proexportně orientované ekonomiky českého typu. Zároveň jsme trvali na tom, že zásahy do ekonomiky musí respektovat alespoň elementární pravidla rovné hospodářské soutěže. Prosadili jsme též memorandum, že členské státy se musí po odeznění krize co nejrychleji vrátit k dodržování Paktu stability a růstu. 

Velkým úspěchem bylo ukončení mnohaleté diskuse o sazbách DPH ještě za Topolánkovy vlády. Členské státy budou moci do nižší sazby zařadit některé služby s velkým podílem práce na přidané hodnotě, což zmírní tlak na rušení pracovních míst. V ČR to umožnilo předložit návrh zákona, který navrhuje trvalé přeřazení restauračních služeb a knih na jakýchkoliv nosičích do snížené sazby. U renovací a oprav soukromých bytů a obytných domů se mění přechodné zařazení do snížené sazby na trvalé. Umožňuje rovněž uplatnění snížené sazby daně u kadeřnických služeb a u oprav jízdních kol, oděvů a bytového textilu. Co považuji za důležité, dohoda ministrů financí EU také i nadále ponechává domácí pečovatelské služby ve snížené sazbě, takže ČR je nebude muset zákonem časově omezit, jak by vyžadovalo předchozí ustanovení.

 Schválena byla novela směrnice o společném systému DPH, který velmi ztěžuje daňové úniky spojené s dovozem zboží. V červnu se ministři financí shodli na dodržování standardu OECD pro výměnu daňových informací na vyžádání a jeho aplikaci v rámci EU i ve vztahu ke třetím zemím. Podařilo se výrazně pokročit v jednání s Lichtenštejnskem za účelem dojednání lepší výměny informací a zamezení daňovým únikům prostřednictvím lichtenštejnských nadací.

Dohoda o zásadní změně regulace a dohledu nad finančními trhy, která byla rovněž uzavřena za předsednictví ČR, přispěje k větší stabilitě finančního sektoru. Přijala se přísnější pravidla pro banky, zavedla se regulace pro ratingové agentury a ustavily se speciální orgány pro koordinaci dohledu a vyhodnocování rizik pro finanční stabilitu. Z dalších záležitostí jmenujme alespoň novelu směrnice o elektronických penězích či reformu regulace pojišťovnictví, která se výrazně zjednodušila zrušením 13 dosavadních předpisů a jejich nahrazením jedinou směrnicí.

Na závěr nezbývá než dodat, že výše uvedené příklady jistě neznamenají neúspěšné předsednictví. Někteří komentátoři v zahraničí je však zřejmě nechtějí vidět a raději se drží nepravdivého klišé o neúspěchu.

rubrika: 

Fatal error: Cannot redeclare views_views_plugins() (previously declared in /data/www/fuksa.cz/www.fuksa.cz/sites/all/modules/views/includes/plugins.inc:15) in /data/www/fuksa.cz/www.fuksa.cz/sites/all/modules/views-7.x-3.23/views/includes/plugins.inc on line 405